ÁKÓ, VSM, KK

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet rendelkezései a képzőszervek számára az alábbi mutatószámok negyedévenkénti közzétételét írják elő:

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): meghatározott negyedévben a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy az adott negyedévben a vizsgára lejelentett tanulók közül hány % tett sikeres vizsgát. Amennyiben a negyedév során a vizsgázók száma a 10-et nem érte el, a táblázatban “-” kerül feltüntetésre.

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott negyedévre, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely az adott negyedévben a kötelező legkisebb óraszám és a sikeres forgalmi vizsgákhoz szükséges óraszám arányát mutatja. Amennyiben a negyedév során a vizsgázók száma a 10-et nem érte el, a táblázatban “-” kerül feltüntetésre.

Képzési Költség (KK): az adott negyedévben a sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók által befizetett átlagos képzési díj.

IKON Autósiskola mutatószámok 2021.

IKON Autósiskola mutatószámok 2022.

IKON Autósiskola mutatószámok 2023.

Be the first to comment

Leave a Reply